kolmapäev, 7. märts 2018

Võõrutatud ja aastavanuste hobuste söötmine


Marcia Hathaway, PhD, Minnesota Ülikooli loomateaduse teaduskond

Võõrutatu ja aastavanuse söötmine
Kiiresti kasvava hobuse jaoks on ajavahemik võõrutamise ja teise eluaasta vahel söötmise mõttes kriitiline. Sellel ajal toimub tohutu nii luude suuruse ja mineraalisisalduse kui ka lihasemassi kasv. On hädavajalik, et energiasisaldust ja toitaineid toiduratsioonis tagataks piisavas hulgas ja hoitaks tasakaalus, et kindlustada hobuse nõuetekohane kasvamine, areng ja tervis.

Maksimaalne kasvamine versus optimaalne kasvamine
Hobuse maksimaalne kasvamine erineb hobuse optimaalsest kasvamisest. Noorhobuse söötmine selliselt, et loom kasvab võimalikult maksimaalsel võimalikul määral, ei ole soovitav, sest kasvamisprotsessi ajal jääb luude mineraalisisaldus, millest sõltub luu tugevus, märgatavalt maha luu pikenemisest (12 kuu vanuselt jõuab noorhobune eeldatavasti umbes 90 – 95%-ni täiskasvanu kõrgusest, kuid ainult umbes 75%-ni täiskasvanud hobuse luude mineraalisisaldusest). Ideaalselt peaks noorhobune võtma kaalus juurde kiirusega, mida tema arenevad luud võivad kergesti toetada. Kuid ülesöötmine (eriti energeetiline) võib põhjustada noorhobusel nii kiire kaalu juurdekasvu, et looma luudel puudub strukturaalne tugevus toetamaks tema kaalu ja/või kiire kaaluiive võib teravdada teisi skeletianomaaliaid. Nendel tingimustel suureneb arenguliste ortopeediliste haiguste (AOH) esinemus. Sama stsenaarium võib samuti juhtuda ebaühtlase kasvamise perioodidel. Näiteks kui hobune, kes on alatoidetud ja kasvab aeglaselt, läheb üle piisavale toidule, mis laseb tal kiiresti kasvada, suureneb AOH esinemise tõenäosus. Varssadel vanuses 3 – 9 kuud on AOH esinemuse suurim risk.

Ideaalselt peaks noorhobust söötma selliselt, et loom kasvab mõõdukal, stabiilsel määral. Soovituslikud määrad keskmisteks igapäevaseks hobuste juurdekasvuks leiab Riikliku Uurimisnõukogu (NRC) Hobuste söötmisnõuete (1989) väljaandest. Uuendatud NRC Hobuste söötmisnõuded loodetakse avaldada 2007. aastal. Soovituslikud  keskmised erineva täiskasvanu kehakaaluga hobuste igapäevase juurdekasvu väärtused ulatuvad 0.28 - 0.39% ja 0.15 - 0.21% vastavalt võõrutatud ja aastaste hobuste kehakaalust. Noorhobuse söötmine selliselt, et see kasvaks mõõduka kiirusega, ei ohusta hobuse lõppsuurust. Järelikult ei pea te muretsema selle pärast, et võõrutatu ja aastavanuse söötmine mõõduka kasvukiiruse tähenduses annab tulemuseks täiskasvanuna väiksema hobuse.

Kaalu või mõõdulindi kasutamine hobuse kehakaalu jälgimiseks on kaks moodust vaatlemaks kasvamist aja jooksul. Mõõtke mõõdulindiga hobuse rinnaümbermõõt ja looma pikkus rinnakutipust istmikunukini.

Et hinnata üsna ligilähedaselt hobuse kaalu, saab kasutada mõõtmistulemusi ja järgmist võrrandit. [1]
kehakaal naelades =
[rinnaümbermõõt (tollides)2 x pikkus (tollides)]
            jagada 280 (võõrutatud) või 301 (aastavanused)


hobuse rinnaümbermõõdu diagramm

NB! Kõik mõõdud toodud tollides!

Võõrutatu ja aastavanuse söötmine
Et täita hooldusnõudeid, kasutatakse kõigepealt energiat ja toitaineid. Kõik ülejäänud energia ja toitained kasutatakse kasvamiseks.
Kaltsiumi (Ca) suhtarv söödas fosforisse (P) (Ca:P) peab olema vahemikus 1:1 – 1:3. Liblikõielistes kipub olema rohkem kaltsiumi kui fosforit ja rohkem kaltsiumi kui heintaimedes. Teraviljades on tavaliselt palju rohkem fosforit kui kaltsiumit. Seepärast arvatakse, et iga muudatus looma- või teraviljasöödas muudab Ca:P suhet.
On suurenenud esinemus puudulikus luude ja sellega seotud kudede arenemises, kui esineb üks või rohkem järgmistest haigustest:
  •  Ca ja P  hulk on ebapiisav
  •  Ca:P suhe on vastupidine
  •  Toidus on vähe tsinki (Zn) või vaske (Cu). Ideaalne Zn:Cu suhe on 3:1 – 4:1.
  •  Toidu energiasisaldus ületab 120% - 130% NRC poolt soovitatust.

Kõrgekvaliteedilised söödad on suurepärane viis anda noorhobusele palju energiat ja toitaineid, mida loom vajab. Sööda osakaal võõrutatu toidus ei tohiks kunagi olla vähem kui 30% mõõdetuna kaalu järgi ning ideaalselt peaks olema palju suurem. Võimaluse korral määrake laborianalüüsiga heina energia- ja toitainesisaldus. On väga raske aimata toitainete hulka, mida karjamaa panustab noorhobuse toitmisse, sest karjamaa tingimused erinevad aja jooksul temperatuuri, vihmade ja karjamaa haldamistegevuse poolest jne. Järelikult ei saa karjamaad üksinda pidada piisavaks rahuldamaks kogu noorhobuse toitainevajadust.

Kuna võime kasutada kogu sööta ära areneb aja jooksul, vajavad kasvavad noorhobused suhkrute suuremaid hulki võrreldes täiskasvanud hobustega. Sageli, kui vajatakse rohkem energiat kui rohttaimed suudavad pakkuda, suurendatakse teraviljade nagu kaera ja maisi kogust rohusööda arvel. Siiski eksisteerib väga reaalne ja praktiline piir, kui palju teravilja võib sööta hobusele põhjustamata tõsiseid toitmisega seotud tervisehäireid, ning viljaratsioon peaks sisaldama täiendrasvaineid.

Te võite kas koostada oma kontsentraatratsiooni või osta kaubandusest valmiskontsentraadi, mis on koostatud nimelt erinevas vanuses hobustele. Kontsentraatide koguhulka peab hoidma võimalikult minimaalsel tasemel, et saavutada soovitud kasvukiirus ja säilitada mõõdukas kehaseisundi tulemus. Ribid peavad olema võõrutatutel ja aastavanustel nähtaval. Rasvakiht peab katma ülemise 1/3 – ½ osa ribidest allpool selja sirget osa. Lisarasv võib näidata, et hobune on ülekaalus.

Söödatarbimise suurendamine matkib loomulikku toitumisviisi ja hõlbustab seedekulgla tervist. Oma väikese mao tõttu peab noorhobuseid söötma nende ratsiooni kontsentreeritud osaga kogu päeva jooksul palju kordi, ning mittesöödud kontsentraadi peab eemaldama ja asendama järgmise söötmiskorra ajal värske kontsentraadiga. On tähtis, et te võtate arvesse hobuse sööda arvatava tarbimise, kui te arvutate välja hobuse päevaratsiooni.

Oma toidus vajab hobune arvukalt erinevaid mineraale. Mõnda mineraali, eriti peamisi võib pakkuda piisavats kogustes looduslike söötade kaudu. Harilikud söödad ei ole tavaliselt vajalike mikroelementide usaldusväärne allikas, seega soovitatakse harilikult nende lisamist. Soola ja naatriumkloriidi (NaCl) peab alati andma vabal valikul, sest hobused reguleerivad oma tarbimist ise. Samuti soovitatakse enamusele noorhobustele lisada vitamiine. Lisaks peab kiiresti kasvavatel noorhobustel olema alati ligipääs puhtale mageveele.

Tabel 1. Energia- ja toitainesoovitused võõrutatutele ja aastavanustele

Seeditav energia (Mcal/kehakaalu naela kohta)
Toorvalk %
Ca %
P %
Cu ppm
Zn ppm
Vit A IU/nael
Vit E IU/nael
Arvatav toidutarbimine (% kehakaalust)
Võõrutatu
1.25
14.0 - 16.0
0.7
0.4
10
40
910
37
2.0 - 3.5
Aastane
1.15
12.0 - 14.0
0.5
0.3
10
40
910
37
2.0 - 3.0

                                               
Viide: Wilson, K.R., S. Jackson, C. Abney, B.D. Scott and P.G. Gibbs. 2005. Body weight estimation methods as influenced by condition score, balance score and exercise in horses. In Proceedings, 19th Equine Science Society. Lk.  57 - 62.


https://www.extension.umn.edu/agriculture/horse/nutrition/weanling-and-yearling/#1        

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar